Tagged: Ibrahim Baylan

Jan, Gustav och Ibrahim: Det blev omprov för er!

Hej Jan, Ibrahim och Gustav!

Ni har har alla tre gjort omprovet i PISA-tolkning och ni har inte heller den här gången nått ända fram*. Innan ni får era individuella kommentarer så finns det en del generella saker som kommer öka er måluppfyllelse framöver:

Att elever utvecklar sin förmåga att lösa problem och sin uthållighet är bland annat beroende av:

  • En skolkultur och undervisning där problemlösning är ett naturligt inslag. I skolor som arbetar med problemlösning är resultaten bättre och det bygger bland annat på att elever tränar sig i att ställa frågor och samarbeta.
  • Deras grundläggande förståelse av begrepp och frågor, det är omöjligt lösa nya problem om enskilda begrepp inte har en tydlig innebörd. Här kan t.ex. ett språkutvecklande arbetssätt vara bra.
  • Deras engagemang, att det som görs i skolan känns angeläget. -Även här finns det stöd för att undervisningen måste kopplas till elevens verklighet för att kunskaperna ska få fäste.
  • Goda relationer mellan lärare och elever där elever uppmuntras att testa, pröva och där ”fel” ses om intressanta istället för misslyckanden.
  • Uthållighet handlar i grunden om engagemang och verktyg: Vi blir mer uthålliga om vi är engagerade och om vi har fler strategier för lärande. Även här finns det studier som visar på att ”metakognitiva” strategier måste var del av en bra undervisning och att alla lärare måste kunna tillämpa. -Det kallas ibland för ”lära sig att lära” och det är troligen den viktigaste förmågan i en modern skola.

Ingen av er hade nämnt något av detta, synd eftersom det var det uttalade problemet i OECD-rapporten och vi var nyfikna på att höra hur ni ville förbättra.

Nu till era individuella svar.

IMG_2499

Jan:

”Det här är den sista årskullen som skrev de här proven i årskurs nio för två år sedan, den sista årskullen som gick igenom den gamla grundskolan där det knappt fanns betyg. De hade inga nationella prov tidigt och lärarledd katederundervisning var i stort sett utdömt, säger han. Jan Björklund poängterar behovet av tidigare betyg – från årskurs fyra – mer lärarledd katederundervisning, mindre klasser och fler speciallärare.”

Kommentar: Det du nämner i ditt svar har ingen bäring på elevernas problemlösning. Det finns inget stöd för att katederundervisning, nationella prov eller tidiga betyg skulle öka elevers förmåga till problemlösning, det finns tvärtom en del som tyder på motsatsen. Nästa gång du svarar på den här typen av frågor är det bra om du läser på, gör läxan, annars verkar det lätt som att du inte är seriös. Angående din kommentar att elevernas resultat beror på en ”gammal” skola så tycker vi att du har varit minister i åtta år nu, det är fint att ta ansvar och fult att skylla ifrån sig. -Tänk på det när du skriver provet nästa gång!

Betyg: F

Ibrahim:

”Vi har haft en lång period där skolan inte har prioriterats, där eleverna i alldeles för hög grad har fått klara sig själva”

Kommentar: Ibrahim, ditt svar är mycket knapphändigt. Du visar på något som kunde varit intressant om du hade utvecklat resonemanget: På vilket sätt försämras elevernas uthållighet till problemlösning och uthållighet av att de arbetar på egen hand? Det finns en risk med att svara som du gör, det är helt enkelt lite för självklart. “Det är bättre med fint väder/Maten ska vara god” -Bara för att något är sant behöver det inte vara intressant… Försök att undvika självklarheter och att sparka in öppna dörrar framöver.

-”Nice try but no cigar” och välkommen till omprovet när nästa PISA-resultat presenteras!

Betyg: E/F

Gustav:

”I stället för betyg på tioåringar och bänk och schema till sexåringar måste vi satsa på det forskningen visar gör skillnad: mer tid med lärare, högre lärarlöner så fler vill bli lärare och stöd till eleverna redan i de första årskurserna”.

Betyg: E/F

Kommentar: Gustav du är ju så nära, fram till ditt kolon går det bra. Men, det finns faktiskt forskning som visar vad som leder till förbättrad problemlösningsförmåga och bättre uthållighet men du nämner inget av detta. Synd. Om du istället hade tagit fasta på att det hänger samman med grundläggande förståelse, baskunskaper, ett tydligt sammanhang och engagemang så hade ditt svar blivit riktigt intressant att läsa. Du missar också helt det som handlar om uthållighet, även här finns det forskning som visar att den hänger samman med bra relationer mellan lärare och elever som skapar förväntningar, gör misslyckande mindre skrämmande och skapar ett klimat där elever vill prestera. 

Ditt svar känns mer som ett svar på en annan fråga, försök adressera problemet tydligare när du gör omprovet så kommer det gå mycket bättre!

Så… Tack för ert engagemang och det känns som att ni kan prestera mycket bättre vid nästa tillfälle om ni reflekterar över den återkoppling ni fått och utvecklar era resonemang.

Lycka till i valrörelsen!

Over and out.

/Ante

*Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5825441

Advertisements