Hitlist Shitlist

Idag var det redovisning av nya resultat TIMSS och PIRLS och det finns inte så många tecken på att den tvärsäkra politik som förs leder till tvärsäkra resultat och är det så konstigt egentligen?

Vore det inte bra om de åtgärder och reformer som genomfördes i skolan svarade mot det vi av beprövad erfarenhet och forskning vet leder till förbättrade resultat? Då skulle man kunna göra två listor som korresponderar med varandra och det skulle kunna bli en check på om den förda politiken bottnar i en ambition att förbättra skolan eller om de är en politik som förs av andra skäl. -Jag känner till skolor som arbetar på det sättet och det verkar vara en klok strategi.

OM politiken fördes med en ärlig ambition att bygga på det vi vet så borde listorna se ut såhär:

Skärmavbild 2012-12-11 kl. 18.47.02

Jag satte ihop en “Hitlist” bestående av faktorer som jag uppfattat har stor positiv effekt på kvalitet i skolan. Listan är min personliga men den som läst John Hatties Visible learning, eller studier kring formativ bedömning eller skolforskning i största allmänhet känner igen sig, inga kontroversiella grejer…

Min avsikt var att göra en lista över genomförda reformer och att försöka matcha listorna mot varandra men det blev ganska snabbt ganska meningslöst. Jag kunde inte hitta stöd för att en enda av de genomförda reformerna skulle kunna ha bättre effekt än någon av faktorerna på Hitlistan. -I flera fall kunde jag inte hitta något vetenskapligt stöd för åtgärderna över huvud taget. Resultatet blev istället en Hitlist och en Shitlist.*

Skärmavbild 2012-12-11 kl. 18.46.43

Ska vi verkligen bli förvånade över att resultaten på nationell nivå inte förbättras?

*Ändrar gärna på listorna, hänvisa till stadiga forskningsresultat så uppdaterar jag, vore ju helt suveränt att ha en komplett Hitlist! Det finns kanske risk att även Shitlisten behöver förlängas?

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Negativa poler, synapsmäklare och en utbildningsminister | ingelanetz