AB Sverige

En tankelek. Tänk dig att två olika ministrar uttalade sig om sina respektive sakområden på följande sätt. De ger först sin analys av läget, därefter sin syn på hur det ska förbättras. Din uppgift är att avgöra om vi: 1. Skulle tycka att analysen är riktig 2. Tro på lösningarna.

Först ut, en näringsminister om Svensk bilindustri:

Vet du vad felet med svensk bilindustri är? Inte? Då ska jag tala om det för dig:

 Svenska bilar var en gång i tiden världens bästa, vi hade en bilindustri som vi kunde vara stolta över, världens ögon vände sig mot vårt lilla land och man förundrades över hur det kunde komma sig att vi var så framstående men sedan hände något: kraven på industrin blev för låga och man började inbilla sig att det skulle göras nya sorters bilar i tron om att det var det samhället behövde, att sådant som miljöanpassning, design och varumärken skulle vara viktigare än att göra riktiga rejäla bilar, bilar som vi i Sverige varit kända för. I takt med att bilindustrin förslappades så sjönk den i anseende och de som arbetade i industrin förlorade sin stolthet. Det var en gång fint att arbeta på fabrik, det var något man strävade efter och var stolt över men nu, nu är inte så konstigt att det inte går att få duktigt folk till våra industrier eftersom bilarna är skit. Att lönerna för arbetarna sjunkit är kanske inte så konstigt med tanke på att det som görs är resultatet av trender och flummig ideologi. Bilindustrin har faktiskt blivit så dålig att den blivit uppköpt och försvunnit från landet.

1. Skulle vi tycka att analysen är riktig?


Lösningen är naturligtvis att återgå till det som gav oss framgång: Det löpande bandet, riktiga bilar som folk begriper sig på, effektiv produktion i långa serier istället för den larviga kundorientering som fått regera det senaste årtiondet. Trams som hållbarhet och bränsleekonomi intresserar faktiskt inte de flesta, och den forskning som pekar på att detta skulle vara viktigt i framtiden ska vi bortse ifrån. Det är kvaliteten på plåt, däck, hjul och inredning som är det viktigaste. Vi ska sluta upp med flummigheter som design, miljöfjanteri och satsa på riktiga mätbara faktorer i riktiga fabriker det är bara det som ger resultat och det är detta som kommer att göra oss till en ledande bilnation igen!

 2. Skulle vi tro på lösningarna?

 

Nu, en utbildningsminister om svensk skola:

Vet du vad felet med svensk skola är? Inte? Då ska jag tala om det för dig:

Svenska skolor var en gång i tiden världens bästa, vi hade en skolor som vi kunde vara stolta över, världens ögon vände sig mot vårt lilla land och man förundrades över hur det kunde komma sig att vi var så framstående men sedan hände något: kraven på skolan blev för låga och man började inbilla sig att det skulle göras ny sorts pedagogik i tron om att det var det samhället, att sådant som analytiskt tänkande, samarbete och kreativitet var viktigare än att göra riktig hederlig undervisning, som vi i Sverige varit kända för. I takt med att skolan förslappades så sjönk den i anseende och lärarna förlorade sin stolthet. Det var en gång fint att arbeta i skola, det var något man strävade efter och var stolt över men nu, nu är inte så konstigt att det inte går att få duktigt folk till våra skolor eftersom utbildningen är skit. Att lönerna för lärarna sjunkit är kanske inte så konstigt med tanke på att det som görs är resultatet av trender. Skolan har faktiskt blivit så dålig att den bara är intressant utomlands, konstigt nog, för de verkar inte fatta hur dålig den är.

1. Skulle vi tycka att analysen är riktig?

http://www.odensvi.com/pili/1949o1950.jpg

Lösningen är naturligtvis att återgå till det som gav oss framgång: Klassrummet, riktig katederundervisning som folk begriper sig på, effektiva lektioner som handlar om rätt saker i klassen istället för det larviga fokus på ”individualisering” och ”grupparbete” som fått regera det senaste årtiondet. Trams som kreativitet och samarbete intresserar faktiskt inte de flesta, och den forskning som pekar på att detta skulle vara viktigt i framtiden ska vi bortse ifrån. Det är kvaliteten på de riktiga kunskaperna, ordning och reda som är det viktigaste. Vi ska sluta upp med flummigheter som 21st century skills och framtidskompetenser och satsa på mätbara kunskaper, det är bara de som ger resultat och det är detta som kommer att göra oss till en ledande kunskapsnation igen!

2. Skulle vi tro på lösningarna?

Tydligen.

 

Advertisements