The way ahead: Båtbygge!

En god kollega var på konferens och skickade ett upprört sms, hon satt och lyssnade på Jan Björklund att behövde väl lätta på trycket… Mannen, myten, utbildningsvisionären hade just förkunnat visdomar som ” IT ger mycket information men kunskap och bildning är mer än att surfa på nätet… Det borde inte heta att skolan är målstyrd, det borde heta att den är resultatstyrd, därför vill jag införa tidigare betyg och fler prov…” Någonstans där fick jag en bild av vad som är snett och varför Björken är farlig.

Tänk dig ett land för länge sedan. Landet ligger på en ö mitt i en stor ocean. Människorna på ön är helt övertygade om att oceanen är oändling och de lever sina liv i trygg förvissning om att deras ö utgör hela världen. Det finaste man kan var på ön är båtbyggare. Förmågan att bygga bra båtar är så viktigt att man med tiden bygger upp ett helt utbildningsväsende med detta syfte: det som är värt att veta, det som kallas för “riktigt kunskap” och “bildning” har med båtbygge och sjöfart att göra. -Självaste presidenten är båtbyggare och utbildningsminsitern något så fint som repslagare…

En dag kommer det oroande rapporter: det är något som växer fram på horisonten, någon form av byggnadsverk tyck krypa närmare ön. Obehaget som nyheten utlöser gör att regeringen fattar beslut om att inga båtar får åka ut på havet i riktning mot det hotfulla på horisonten och man evakuerar en del av ön som verkar kunna bli hotad av konstruktionen. En vacker dag står man inför ett fullbordat faktum: någon har byggt en bro tvärs över havet och fram till ön. Brobyggarna visar sig komma från en annan del av världen, eller för att vara exakt, resten av världen. Öbornas världsbild skakas i grunden, de är inte ensamma på ett stort hav med enstaka öar, de bör mitt i ett liten hav omgiven av en enda enorm kontinent.

Insikten om hur världen ser ut utlöser en kris på ön. Världen ser inte ut som man trodde och, nästan ännu värre, det man trott var viktigt tycker resten av världen är ganska ointressant. Människorna på kontinenten har aldrig haft behov av båtar och de har inte brytt sig om det lilla havet mitt på kontinenten.

Vad har det här med Björklund att göra? -Lång story utan poäng kanske du tycker.

Jag tycker att Björklund och hans likar påminner om öbor, om båtbyggare. Trots att värälden förändrats och att de nog vet om det så väljer han att fortsätta låtsas som att båtbygge är det viktigaste som finns. Han pratar om “kunskap” som om det vore en universell sak, när man skraoar på ytan så vsar det sig att hen menar det han själv fick lära sig. När man petar på hans version av “bildning” visar det sig att det är samma bildning som gällde 1960, båtbygge med andra ord.

Varför blir det så här? Jag tror att det beror på att båtbyggarna bygger sin ställning och status på just båtbygge, att öppna dörren för att “kunskap och bildning” i ett nytt eller framitda samhälle måste inbegripa kreativitet, social, digital och kulturell kompetens t.ex., det vore att dra undan fötterna på sig själv. När man desstuom är minister kan man ju se till att ALLA, även de som inte vill bygga båtar ska kontrolleras och tvingas prestera enligt båtbyggarnormerna så har man alla förutsättningar att bromsa utvecklingen. Det hoppfulla är ju att bron redan är byggd och att fler och fler människor vet om att världen utanför ön ser annorlunda ut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s